MAHALLE ÇALIŞMA GRUPLARI
 
 
AMAÇ VE GEREKÇE:

Merkezi yönetimler, her şeyi her koşulda kendisinin çözebileceği anlayışından hızla uzaklaşmak zorundadırlar.

Sorunları yerinde ve yerel güçlerle birlikte çözmek en akılcı ve kalıcı çözümdür. Kent konseyinin felsefesine uygun olarak, katılımcılık, şeffaflık, yerinden yönetim ve köklü çözümlere ulaşmaktır. Buradaki hassasiyet ve üzerinde çalışılması gereken konu duyuruların iyi yapılarak katılımcıların yüksek oranda katılımlarının sağlanması.

Her şeyi merkezi yönetimden beklemeyip, ilçe ortaklarının ürettiği projeleri irdeleyip kabul edilir şekilde hayata geçirmektir.

Mahallelerin de iklimsel, coğrafi, sosyo-ekonomik, kültürel farklılıkları vardır. Bu nedenle özellikleri ve ihtiyaçları farklıdır. Bunlar göz önüne alınarak komşu mahalleler arasında birlikte projeler üretilebilir.

Mahalle; yaşamımızın en uzun süresini geçirdiğimiz yerlerdir. Sağlıklı,  güvenli,  temiz,  gürültüsüz ve dayanışma içerisinde mahalleli
( mahallelilik) yaşam kavramının sürdürüldüğü yerlerdir.

Çünkü mahalle; işlevsel olarak en önemli birimlerden birisidir. Hem demokratikliğin hem de hizmet etkinliğinin birlikte sağlanması için mahalle ölçeğinde katılım zorunludur. Çünkü Mahalle Meclisleri temel olarak yerel sorunların yani mahalle sorunlarının tartışılarak, sorunlar hakkında bilgilenmenin ve çözüm yollarının araştırılıp üretildiği işlevi yanında belirli yerel hizmetleri de üstlenmelidir. Böylece hem halkın demokratik katılımı sağlanmış olacak, hem de birlikte daha iyi hizmet verebilecektir.

Mahalle Meclisleri, mahalle içi dayanışmayı, yardımlaşmayı mahalleleri edilgenlikten kurtarıp etkin vatandaş olmalarını sağlayacaktır. Kent Mahalleler Meclisi, mahalleler arası dayanışmayı ve sorunların üstesinden gelme duyarlılığını geliştirecektir.

Mahallelerin temsilcileri aracılığı ile Kent Konseyi’nde temsil edilmeleri, bu dayanışma ve duyarlılığını kente ve ülkeye karşı duyarlılığa ve sorumluluğa dönüştürmeyi sağlayacaktır.
Mahalleden çıkarak kente, kentten ülkeye sahip çıkma bilinçliliğini geliştirecektir. Katılımcı birey olarak, insana saygı temelinde, ulusal değerlere sahip çıkma ve evrensel değerlerle bütünleşmelerini sağlayacaktır.
Bu nedenle mahalle meclisleri, bir an önce oluşturularak mahallelerde bu meclislerin rahat çalışabilmeleri için yerel yönetimlerce gerekli mekanların hazırlanarak tahsis edilmesi gerekmektedir. Halkın örgütlenmemiş kesimlerinin Kent Konseyine ve yönetime demokratik katılımı da ancak bu örgütlenmeyle mümkün olabilecektir.